JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2024. GODINI

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini.

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);

d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;

e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvatiti više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa, ali može ukupno dostaviti najviše do šest prijavljenih posebnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na:

odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Poziv je otvoren do 25. ožujka 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-sufinanciranje-posebnih-programa-nacionalnih-manjina-u-republici-hrvatskoj-u-2024-godini/6046