JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA U 2024. GODINI

Autor: LRA Belišće

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

  • na sajmovima i izložbama
  • na znanstveno-stručnim skupovima te
  • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Visina potpora  može iznosi do 50% prihvatljivih troškova i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća, registrirani za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski odnosno umjetnički način odnosno koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti vezane uz selektivne oblike turizma i druge fizičke osobe registrirane za pružanje usluga u turizmu.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2024. godine do utroška sredstava u Proračunu Županije za tu namjenu,  a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku