VIJEĆE EUROPE OBJAVILO JE POZIV UDRUGAMA MLADIH

Autor: LRA Belišće

Vijeće Europe objavilo je poziv udrugama mladih zainteresiranim za suradnju sa Sektorom mladih Vijeća Europe.

U tijeku su prijave za aktivnosti koje će se održati u suradnji s Europskim centrima za mlade u sklopu programa “Mladi za demokraciju” u zimskom semestru 2025. godine.

Krajnji rok za prijavu je 15. travnja 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/vijece-europe-objavilo-je-poziv-udrugama-mladih/6989