OTVORENI JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE UDRUGAMA U 2024. GODINI

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini.

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane i/ili se ne mogu financirati po redovnim javnim pozivima Ministarstva za udruge, ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

– udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom.

– udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu.

Financijska potpora iznosi najviše 1.000,00 €.

Rok: 10. svibnja 2024.

Detaljnije možete pogledati na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919