OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OBJAVILA 2 JAVNA POZIVA ZA VJERSKE ZAJEDNICE

Autor: LRA Belišće

1. Javni poziv za dodjelu pomoći za materijalne rashode za provedbu aktivnosti vjerskih zajednica iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Pomoć za materijalne rashode vjerskim zajednicama se odobrava za organizaciju mladih misa, crkvenih godova i drugih manifestacija, nastupa na vjerskim manifestacijama izvan mjesta stanovanja, za izdavačku djelatnost, humanitarni rad i druge aktivnosti u vjerskoj zajednici. 

 Pravo predlaganja projekata za dodjelu pomoći za materijalne rashode vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini imaju vjerske zajednice koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
  • da je registrirano područje djelovanja Osječko-baranjska županija,
  • da vode transparentno financijsko poslovanje i
  • da uredno ispunjavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državi i Proračunu Županije.

 U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za materijalne rashode vjerskih zajednica na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 15.000,00 eura.

Iznos pomoći za materijalne rashode koji se odobrava za provedbu određene aktivnosti vjerske zajednice ne može biti veći od 1.990,84 eura.

 Rok za dostavu prijava je od 3. travnja 2024. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

2. Javni poziv za dodjelu kapitalne pomoći vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

 Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela kapitalne pomoći vjerskim zajednicama za ulaganja u projekte gradnje, rekonstrukcije i održavanja građevina vjerske namjene na području Osječko-baranjske županije iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Pravo predlaganja projekata za dodjelu kapitalne pomoći vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini imaju vjerske zajednice koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
  • da je registrirano područje djelovanja Osječko-baranjska županija,
  • da vode transparentno financijsko poslovanje,
  • da uredno ispunjavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državi i Proračunu Županije i
  • da se objekt za kojeg je zatražena pomoć za gradnju, rekonstrukciju ili održavanje nalazi na području Osječko-baranjske županije.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za ulaganja u projekte gradnje, rekonstrukcije i održavanja sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 55.000,00 eura.

Iznos kapitalne pomoći koji se odobrava po prijavi na Javni poziv ne može biti manji od 663,61 eura, a niti veći od 3.981,68 eura.

Rok za dostavu prijava je od 3. travnja 2024. godine do 3. svibnja 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://www.obz.hr/index.php/oglasnik/natjecaji-i-javni-pozivi