NATJEČAJ ZA PROVEDBU INTERVENCIJE 73.03. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Autor: LRA Belišće

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi korisnici

– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

Ili

– fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 300.000 EUR

Detaljnije možete pogledati na: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-73-03-koristenje-obnovljivih-izvora-energije/