OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OBJAVILA JE 2 JAVNA POZIVA

Autor: LRA Belišće

1.Javni poziv za dodjelu potpora za autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija se proizvodnja nalazi na području Osječko-baranjske županije.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 1.350,00 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća, registrirani za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski odnosno umjetnički način odnosno koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti vezane uz selektivne oblike turizma i druge fizičke osobe registrirane za pružanje usluga u turizmu.

Javni poziv je otvoren od 2. svibnja 2024. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

2.Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za razvoj i unaprjeđenje turističke i ugostiteljske usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge odnosno za ostvarivanje strateških ciljeva Županije usmjerenih ka razvoju i unaprjeđenju ruralnog turizma utvrđenih strategijskim razvojnim dokumentima Županije kao i za očuvanje i ulaganja u razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te za povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda, a osobito za:

  • ulaganja u objekte za pružanje turističkih odnosno ugostiteljskih usluga u turizmu,
  • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
  • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
  • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
  • ulaganja u radionice, odnosno poslovne prostore za tradicijske i umjetničke obrte radi poboljšanja uvjeta rada u istima,
  • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje tradicijskih i umjetničkih proizvoda, ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom normi i znakova kvalitete te upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva što se tiče tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta i
  • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 4.000,00 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća, registrirani za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski odnosno umjetnički način tj. koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti vezane uz selektivne oblike turizma i druge fizičke osobe registrirane za pružanje usluga u turizmu.

Javni poziv je otvoren od 2. svibnja 2024. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku