PROGRAM DRŽAVNE POTPORE SEKTORU STOČARSTVA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA – MJERA 2. POTPORA MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE

Autor: LRA Belišće

Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

– mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– za prikupljeno ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva su prihvatljiva i velika poduzeća kao korisnici potpore iz ove Mjere, koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede Potporu ne može ostvariti subjekt koji prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

Detaljnije možete pogledati na: https://www.apprrr.hr/program-drzavne-potpore-sektoru-stocarstva-zbog-narusenog-proizvodnog-potencijala-mjera-2-potpora-malim-mljekarama-za-nadoknadu-troskova-sabiranja-mlijeka-za-razdoblje-2024-2026/