JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PROMOCIJU STEM-A

Autor: LRA Belišće

Poziv se provodi u  postupku otvorenog privremenog poziva sufinanciran je iz ESF+ u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Datum početka zaprimanja prijava od 21. 5. 2024 , a krajnji rok je 4. 7. 2024.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični ciljevi Poziva:
·        Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama
·        Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima

Prijavitelj: – udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture

– zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 20.000.000,00 EUR, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Detaljnije možete pogledati na: https://udruge.gov.hr/vijesti/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-promociju-stem-a/5801