NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

Autor: LRA Belišće

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Planirana vrijednost Natječaja je 1.800.000,00 eura. Ukupna planirana vrijednost Natječaja može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu (Narodne novine, broj 32/24.).  Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura, a najveći 19.908,42 eura. 

Odobreni iznosi isplatit će se korisnicima u tri rate tijekom školske godine 2024./2025. prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva i predvidivoj dinamici provedbe projekta:

  • prva rata: 35% od dobivenog iznosa, najkasnije 10 dana po potpisivanju ugovora,
  • druga rata: 30% od dobivenog iznosa, po dostavi prvog izvješća,
  • treća rata: 35% od dobivenog iznosa, po dostavi drugog izvješća.

Rok za prijavu na Natječaj je 31. srpnja 2024. godine.

Detaljnije možete pogledati na: https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2024-2025/6304